24 okt. 2016

Med anledning av internationella FN-dagen

Jag - en FN-Veteran från Somaliakriget 1993-1994Många av mina medkamrater har kommit hem till Sverige med krigsskador - post-traumatiskt-stress-syndrom PTSS
och kan svikta i vardagens krav. 
Arbetslöshet, sjukdom hos nära och kära, mycket kan framkalla PTSS och som ett brev på posten raserar vardagens skyddsbarriärer. 
Utebliven lön, försäkringskassans sena handläggning, indrivning och till slut kronofogden kan medföra att Veteranens hela värld raserar. 
Em grupp Veteraner uppmärksammade detta och bildade en facebookgrupp med idag 10170 medlemmar som i dags läge hjälper medmänniskan - Veteranen. 
TILLSAMMANS kan vi hjälpa. 
Alla ger om det finns utrymme i plånboken för gåva. Kan röra sej om allt från en tjuga till saker man auktionerar eller säljer. VRR


Beskrivning i facebook-gruppen
VRR - Veteranstöd Rapid Reaction är en förening som syftar till att hjälpa utlandsveteraner som hamnat i akut ekonomisk knipa.

Hjälpen skall administreras snabbt och med ett minimum av byråkrati till den hjälpsökande.

De som skänker medel till föreningen har självfallet full rätt att ta del i hur medlen används, men alla hjälpsökande får bevara sin anonymitet.

Bidrag till VRRs hjälparbete mottages med stor tacksamhet via vårt insamlingskonto, plusgiro 708415-5 eller genom en SWISH på vårt Swishnummer: 1234 7048 62 (utan mellanslag). För givare från utlandet: IBAN:SE91 9500 0099 6026 0708 4155
SWIFT/BIC: NDEASESS

Bidrag är välkomna även då inget aktuellt insamlingsärende är pågående, då dessa bidrag används till nästkommande hjälpansökan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar