20 maj 2016

VVR HEROES

Som gammal Somalia-Veteran stöttar jag naturligtvis mina Veterankamrater via Facebookgruppen Veteranstöd Rapid ReactionLINK: YOUTUBE
VRR - Veteranstöd Rapid Reaction är en förening som syftar till att hjälpa utlandsveteraner som hamnat i akut ekonomisk knipa.

Hjälpen skall administreras snabbt och med ett minimum av byråkrati till den hjälpsökande.

De som skänker medel till föreningen har självfallet full rätt att ta del i hur medlen används, men alla hjälpsökande får bevara sin anonymitet.

Bidrag till VRRs hjälparbete mottages med stor tacksamhet via vårt insamlingskonto, plusgiro 708415-5 eller genom en SWISH på vårt Swishnummer: 1234 7048 62 (utan mellanslag). För givare från utlandet: IBAN:SE91 9500 0099 6026 0708 4155
SWIFT/BIC: NDEASESS

Bidrag är välkomna även då inget aktuellt insamlingsärende är pågående, då dessa bidrag används till nästkommande hjälpansökan.

Mailadress till VRR om det inte gäller direkta ansökningsärenden. Veteranstodrapidreaction@gmail.com

Hjälpen skall administreras snabbt och med ett minimum av byråkrati till den hjälpsökande.
De som skänker medel till föreningen har självfallet full rätt att ta del i hur medlen används, men alla hjälpsökande får bevara sin anonymitet.
Bidrag till VRRs hjälparbete mottages med stor tacksamhet via vårt insamlingskonto, plusgiro 708415-5 eller genom en SWISH på vårt Swishnummer: 1234 7048 62 (utan mellanslag). För givare från utlandet: IBAN:SE91 9500 0099 6026 0708 4155SWIFT/BIC: NDEASESS
Bidrag är välkomna även då inget aktuellt insamlingsärende är pågående, då dessa bidrag används till nästkommande hjälpansökan.
Mailadress till VRR om det inte gäller direkta ansökningsärenden. Veteranstodrapidreaction@gmail.com

TAGS
1994 i Somalia med FN - Swedish Field Hospital

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar